MÄTBAR HÅLLBARHET

2019-01-11

85% av oljebyten sker i onödan

Trans-Auto AB introducerar nyhet, Particle Pal Life för oljor

Ett fristående och mobilt instrument som noggrant övervakar fasta partiklar, vatteninnehåll och oljans livslängdsindex. Anpassat för fältmässigt bruk likväl för laboratoriemiljö.

 

Betydelsen att övervaka tillståndet av hydraul- och smörjoljor skall absolut inte underskattas. Olja är en mycket vital komponent i flertalet maskinsystem och fyller många livsviktiga funktioner. Olja som är antingen är förorenad genom vatten, partikelformiga fasta föroreningar eller rent av närmar sig slutet av dess livslängd genom additivutarmning och överdriven oxidation, bör mycket noga övervakas för att undvika kostsamma driftstopp och onödiga systemfel.

 

En undersökning byggt på mer än 20 000 oljeprover som gjordes i Storbritannien, tagna ur mobila maskiner, off road och entreprenad, visade att oljan i över 85 % av fallen byttes vid fel tidpunkt genom att förlita sig på rekommenderade OEM-tidsintervall i stället för tillståndsövervakning, dvs. prediktivt underhåll. I de allra flesta fall byttes oljan alldeles för tidigt och stora ekonomiska värden förlorades.

Particle Pal Life FS9V2-OLU-2

Med bakgrund av detta faktum, introducerar nu Trans-Auto tillsammans med Filtertechnik UK den nya Particle Pal Life. En kombination av en laserbaserad partikelräknare, en vattensensor och den speciella Full Spectrum Holistic Oil Condition sensorn från Tan Delta. Particle Pal Life är en bärbar enhet som direkt redovisar oljans tillstånd i realtid, en ovärderlig information för proaktiva och prediktiva underhållsmodeller. Particle Pal Life styrs och drivs via en lättanvänd paneldisplay, inbyggd i designen. Programvaran visar renlighet och vattennivåer i realtid samt oljans återstående nyttjandeperiod, livslängdsindex. Alla data blir automatiskt loggade, kan återkallas och läggas till i programvara för att bygga upp trendhistorik. Automatisk säkerhetskopiering på plats för extra säkerhet, arkivering / resultatförsörjning ingår också.

 

 

Filtertechnik har över 15 års erfarenhet av leverans, installation och tillverkning av utrustningar för laserbaserad partikelräkning. Filtertechniks partikelläsare är korrekta inom +/- 0,5 av en ISO-kod med en repeterbarhet på +/- 0,1%. Rapportering i ISO, SAE och NAS klasser samt att partikelantalet räknas i storlekarna 4, 6, 14 och 21 mikron.

Den inbyggda Tan Delta Full Spectrum Holistic Oil Condition-sensorn övervakar oljans övergripande tillstånd, med en mycket hög känslighet, noggrannhet och precision, vilket gör att oljans återstående livslängd kan beräknas och visas med stor tillförlitlighet. Sensorn kommer att fungera med praktiskt taget vilken som helst olja och appen har en inbyggd databas med över 500 vanliga industriella oljor. Filtertechnik samarbetar med Tan Delta som med sin sensor är marknadsledande. Sensorn har funnits på marknaden under en längre tid och med många års drift har visats sig i praktiken vara över 60 gånger känsligare för Oil Condition Monitoring än någon annan dielektrisk typmätningssensor.

För oljor som inte finns i databasen har Filtertechnik inkluderat en engångs självkalibreringsrutin. Ny olja testas genom en värmebaserad process för att bygga en profil för oljan, den här profilen kan sedan användas för att bestämma livslängdsindex för använd olja av samma produkttyp. All utrustning som erfordras för denna självkalibreringsrutin ingår i Particle Pal Life enheten.

Particle Pal Life FS9V2-OLU-1

Particle Pal Life ger ingenjörer, servicetekniker, UH-tekniker samt många fler, direkt och levande information om tillståndet för deras olja, ett led till ökad hållbarhet, förbättrad miljö, kostnadsbesparingar och ökad produktivitet.

 

Kontakter

John Kjerrman

Product Manager

+46 (0)70 656 02 74

john.kjerrman@transauto.se