Stationär version av Particle Pal Pro

2020-05-20

Filtertechnik lanserar stationär version av analysinstrumentet Particle Pal Pro

Filtertechnik Ltd bygger vidare på det prisbelönta produktprogrammet Particle Pal, fältmässiga analysinstrument för Oil Condition Monitoring. Nu lanseras Particle Pal Lab, en stationär partikelräknare med den nya digitala bildhanteringstekniken och med ”smarta funktioner”.
Den nya versionen är designad för att fungera off-line, för oljevolymer så små som ner till 100 ml/oljeprov. Filtertechnik Ltd förklarar detta med att man har sänkt flödeshastigheten genom partikelräknare till 20 ml/min och ändå bibehåller godkända resultat och hög precision.
Filtertechnik Ltd tillägger att den nya positioneringen av pumpen, en ”Pull funktion” istället för en ”Push funktion”, får en dramatisk förbättringseffekt när man testar tyngre viskösa oljor. Denna nya konstruktion gör att oljor över 3000 cSt kan testas utan luftningsproblem. En spolningsfunktion med högre hastighet har inkluderats i konstruktionen.

Genombrott för digital bildbehandling av partiklar

Enligt Filtertechnik Ltd maximerar den speciella programvaran för analys, alla tillgängliga data från ny digital bildteknologi. Den Windows baserade 10” stora pekskärmen redovisar alla nödvändiga mätvärden som en användare behöver. ISO, NAS, SAE-koder loggas och trendläggs. Resultaten kan återkallas på skärmen och exporteras som PDF-filer eller som CSV-filer. Bilderna samlas i minnesfunktionen för att underlätta rapportering. Alla dokumenterade partiklar kan även studeras individuellt och mätas manuellt med programvaran.

Den nya digitala bildfunktionen tar 4 bilder per sekund, med mycket hög upplösning. Alla partiklar större än 2 mikron registreras. Denna speciella teknik registrerar också partiklarnas formstruktur, en funktion som ger underlag för enklare ROT analyser och ”back tracking” till ursprunget av partikelföroreningarna.

Den digitala partikelräknaren har följande viktiga fördelar:

  • Storleken och mängden av partiklar beräknas omedelbart och rapporteras: 4, 6, 14, 21, 38, 70 och >100 mikron. Redovisas i ISO 4406, NAS 1638 och SAE AS4059.
  • Luftbubblor räknas och elimineras sedan från ISO-räkningarna med larmvarningar om luftbubblornas antal är för höga och att ISO-koderna troligtvis blir felaktiga.
  • Formigenkänning hjälper till med att förbättra partikelanalys. Particle Pal Pro Lab mäter och kategoriserar skärande slitage, glidande slitage, utmattningsslitage, fibrer samt vattendroppar och luftbubblor.
  • Bildregistreringsfunktion gör det möjligt att manuellt studera och mäta partiklar på skärmen för vidare analys och rapportering.
  • Klarar högviskösa oljor, upp till 3000cSt
  • Typiska applikationsområden, hydraulik, smörjsystem, transmissioner, m.m

Programvaran möjliggör punktvärde, medelvärde, trender och zoomfunktion på tagna bilder. Alla resultat finns i arkivmappar så att trenddata kan identifieras över tid och jämföras.

Filtertechnik kommer närmast att utveckla programmet av den nya stationära Lab 100ml versionen med att addera ytterligare sensorer för mätning av oljekondition (livslängd) och vattenföroreningar.

Particle Pal programmet marknadsförs i Skandinavien av Trans-Auto AB. Ytterligare information kan fås på tel +46 (0)8 554 240 00,
mail john.kjerrman@transauto.se, www.transauto.se