Trans-Auto kompletterar sitt Oil Condition Monitoring- och filterprogram med laboratorieanalyser

2021-05-18

Trans-Auto AB Södertälje har ingått ett samarbete med tyska OELCHECK GmbH att representera deras laboratorietjänster på svenska och norska marknaden.

Denna tjänst kommer att komplettera vårt produktprogram Oil Condition Monitoring och filterprogram på ett mycket positivt sätt och bekräftar fullservicekonceptet ”One Stop Shop” till kunder. Uppstart kommer att ske mitten av juni 2021.

OELCHECK GmbH är ett oberoende laboratorium som har varit verksam sedan 1991. Är ca 100 anställda. Företaget är privatägt av familjen Weismann. Verksamheten förfogar över 100 mätmetoder som fördelas på manuella och automatiserade processer. Över 2.000st analyser genomförs varje dag. OELCHECK är ackrediterade enligt ISO 17025 sedan 2009, kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO9001 och ISO14001 sedan 1996.

Över 30.000st kunder globalt, nyttjar OELCHECKS tjänster som inte bara består av oljeanalyser utan också stöd av utbildade tribologi specialister att tolka rapporter. Erfarenheter och kunskaper baseras på 3,8 miljoner testresultat och 200.000st applikationsindivider som ackumulerats under åren i egen databas.

All information görs tillgänglig i en användarvänlig och lättorienterad internetbaserad kundportal. Portalen stöds av flertalet hjälpmedel bl.a av egen OELCHECK-App 4.0 och QR koder som t.ex kan appliceras på eller vid applikationsindivider/maskiner där appen bidrar till att snabbt och lätt tillgängliggöra all egen kundrelaterad information i mobiltelefon eller läsplatta, i realtid direkt på plats. Vidare kan varje användare lägga in egna anteckningar och bilder, skapa anpassade diagram och trendrapporter utöver dom standardformat som presenteras vid start, och själv distribuera informationen till egna mottagare.

OELCHECK bedriver sedan 1996 en egen ”OilDoc Academy för hands-on-people”, med utbildning inriktad på bl.a applikationsinriktad användning men också specialistbehov. Till detta kommer en egen kundanpassad tidskrift, ”OELCHECKER”, som utges tre gånger varje år, och innehåller success stories, kunskapsartiklar m.m.

Mer om OELCHECK hittar Ni på https://en.oelcheck.com/

Trans-Auto kommer att fungera som OELCHECK Exclusive Agent för marknaderna Sverige och Norge. All distribution av hjälpmedel, mottagande av oljeprover och rådgivning vid val av lab.tjänster sker genom Trans-Auto AB, Södertälje.

Önskar Ni mer information, kontakta oss på tel +46 (0)8 554 240 00,
mail john.kjerrman@transauto.se eller hämta info på www.transauto.se