Nu med möjligheter att filtrera ner till 0,1micron

2022-08-24

Delta-Xero djupfiltrering erbjuder en rad offline filtreringssystem. Med hjälp av den patenterade Delta-Xero patronen kan man filtrera ner till nano storlek 0,1 mikron, avlägsna varnish, solida partiklar, siloxan och vatten från oljor och bränslen. Delta-Xero filtreringssystem gör det möjligt att minska kontamineringen av den avsedda vätskan med över 90 %. Förlänga livslängd på oljemedia och komponenter, minska underhåll och driftstopp samt risken för tidiga systemfel, men också minska miljö- och klimatpåverkan med minskad förbrukning.
Vi erbjuder kompletta systemlösningar och komponentförsäljning.