Hållbarhet

Sedan vår start 1968 har hållbarhet legat oss varmt om hjärtat.  

Som pionjärer gällande cirkulära affärsmodeller, har vi i många år drivit hållbara affärer genom att bl.a. möjliggöra återanvändning av produkter och utbytesenheter. 

Det hela kommer ifrån en tidig förståelse kring hur vi och vår verksamhet faktiskt påverkar vår planet och vilken inverkan vi kan ha på våra kunders beteenden kring produkter, slitage och användning. Vi är därför måna om att stötta er genom produktens hela livscykel och vidare in i nästa. 

 

”For generations to come”

– Martin Malmvik, CEO Axel Johnson International

 

Som företag arbetar vi uteslutande med renoveringar, vi genomför inga kortsiktiga reparationer. Vårt eget kretslopp med kvalitetskontrollerade reservdelar och utbytesenheter bidrar till minskad miljöbelastning och lägre kostnader genom återanvändning. 

Trans-Auto hjälper er med allt från produkter och tjänster anpassade för att förlänga och optimera användandet av just din produkt.  

Sedan 2002 har vi varit kvalitet- och miljöcertifierade inom SS-EN ISO 9001:2015 och SS-EN ISO 14001:2015Under 2020 kommer vi även att certifiera oss mot SS-EN ISO 45001:2018. 

Vårt ledningssystem innebär att vi kontinuerligt och systematiskt utvecklar och förbättrar vårt arbetssätt med fokus på både kunderleverantörer och andra intressenter. 

I vårt arbete prioriterar vi att vara riskmedvetna såväl inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö och arbetar aktivt med att minimera våra risker och dess påverkan för våra intressenter. Med våra ledord: Good to work with, Far-sighted och Making things happen i ryggen jobbar vi ständigt med utveckling och nya möjligheter inom våra produktområden. Vi vill vara en medverkande part för att bidra till ett långsiktigt, hållbart samhälle. 

Bild som illustrerad hållbarhet sedan 1980-talet på Trans-Auto

Bild som illustrerad hållbarhet sedan 1980-talet på Trans-Auto