SCG

Det är nu snart 30 år sedan det sista backslaget tillverkades och det har blivit allt svårare och inte mist dyrare att hålla backslagen vid liv.

Det största antalet SCG backslag som fortfarande är i drift, finns i dess hemland, England. Av den anledningen har vi, tillsammans med GB Marine, vilka ärvt ansvaret från SCG och dess efterträdare, beslutat att koncentrera reservdelshållningen och servicen till England.

Vi har därför skänkt dem vårt reservdelslager med SCG delar, (sammanlagt drygt 7 ton!) och fr.o.m. nu ska du alltså vända dig till dem.

E-mail: salesandservice@gb-marine.co.uk
Hemsida: www.gb-marine.co.uk

Telefon/fax 0044-1827 718 350