Slagvattenfilter

Med ett slagvattenfilter monterat efter din länspump bidrar du till en bättre miljö.

Filtret tar hand om flytande kolväten såsom olja, diesel, bensin och och är utvecklat för att även ta hand om de allra minsta oljepartiklarna.

Slagvattenfilter från Wavestream är mycket enkla att installera och finns i fyra olika storlekar vilka p.g.a. sin höga efektivitet kan monteras i alla fartyg med en länspumpskapacitet på upp till 265 l/m.

Välkommen att konsultera Trans-Auto för att få reda på vilket slagvattenfilter som passar din båt bäst.

wavestream

 

Försäljning Marint

Andreas Cederquist

Försäljningschef Marin och Industri Sverige

08-546 020 86
andreas.cederquist@transauto.se

Lars Håkansson

Marin affärsutveckling inom TA-gruppen

08-554 240 20
lars.hakansson@transauto.se

Daniel Strömgren

Säljare Marin

08-54602087
daniel.stromgren@transauto.se