Tryckgivare

Avancerad teknologi för kritiska tryckmätningar

Vårt breda program av trycksensorer tillverkas i Tyskland i ett partnerskap mellan Hydrotechnik GmbH och ADZ GmbH. Sensorerna
har den mest avancerade teknologin när det gäller avkänning och är väl utprovad för olika användningsområden – från Aerospace, bilindustri, mobilhydraulik till processindustri, energi och miljökontroll.

Diffuserad tunnfilms piezoresistiva element med robust konstruktion ger en helt integrerad sensor. Resultatet är mycket exakta, kompakta
och lätta sensorer med utmärkta egenskaper
Detta ger högpresterande, lågrisk och kostnadseffektiva lösningar, tillgängliga i ett brett sortiment av standard- och specialanpassade
utförande för avancerade tryckmätningar i utmanande miljöer.