Kvalitet och miljö

Trans-Auto har sedan 2002 varit kvalitet- och miljöcertifierade och är uppgraderade enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015

Kvalitetsledningssystem innebär att vi utvecklar och förbättrar vårt arbetssätt med fokus på både kunder och leverantörer. När det gäller miljö prioriterar Trans-Auto områden som transporter, avfall och kemiska produkter. Detta är ett av de sätt som gör att Trans-Auto bidrar till ett långsiktigt, hållbart samhälle.

Vi är även anslutna till det s.k. REPA-registret. Genom detta uppfyller Trans-Auto myndigheternas krav, både fysiskt genom insamling och återvinning av förpackningar, och administrativt genom information och rapporter till kunder och myndigheter.

Vårt eget kretslopp med kvalitetskontrollerade reservdelar och utbytesenheter bidrar också till minskad miljöbelastning och lägre kostnader genom återanvändning.