Filter off-line

DIN PARTNER FOR EFFEKTIV OLJEHANTERING OCH OLJEHYGIEN

Vår partner Filtertechnik är tillverkare och leverantör av högkvalitativa filtersystem för oljor och processvätskor. Filtertechnik har över 25 års erfarenhet av att distribuera filtreringslösningar till sin hemmamarknad Storbritannien. Även på den globala marknaden har man dokumenterade framgångar när det gäller smörjsystem, hydraulik och transmissions applikationer.

Vi kan tillsammans med vår huvudpartner ta oss an de flesta utmaningarna när det gäller att erbjuda lösningar för att möta utmanande smörj- och oljehanteringsproblem, oavsett vilka volymer som skall filtreras och hanteras.

Vi erbjuder också analysinstrument för att bestämma typen och kvantiteten av föroreningar, för att sedan kunna välja rätta och mest effektiva Clean Up utrustningarna för sin uppgift.