Nivå och temperaturgivare

Nivå och temperaturgivare för övervakning av tank (reservoar)

Dessa enheter är utrustade med dynamiska sensorkroppar (prob) och mäter vätskenivån i oljetankar för hydraul- och smörjsystem. Givaren är monterade på tanken och avkänningsproben sträcker sig direkt ner i hydrauloljan eller smörjmedlet.

Var och en av följande serier erbjuder användarens specifika fördelar och funktioner upp till den kompletta konsolideringen av funktionerna i Multiversionen. För användaren betyder det samtidig övervakning av vätskenivå, temperatur.