Fältservice

Vi vet hur mycket oväntade stopp och avbrott påverkar dig och din verksamhet.

Vi erbjuder därför fältservice för transmissioner och axlar inom marina och mobila applikationer, allt för att minska din stilleståndstid.

Vår servicebil är utrustad med verktyg samt originaldelar till våra renoveringar och arbete utförs i Sverige, Finland, Baltikum och Norge.
Våra mekaniker är specialiserade inom sina områden och har bland annat SSG-kort.

Efterfråga fältservice

För att se om vi kan utföra en fältservice ute hos dig, görs följande:

 • Du kontaktar oss på telefon: 08-554 240 00 eller e-post: workshop@transauto.se
 • Vi kommer efterfråga följande grundinformation, ha dessa redo
  • Modell nr
  • Bom nr
  • Serie nr
  • Drifttimmar
 • Bedömning: Vi gör en bedömning utifrån informationen som inkommit oss.
 • Planering: Tillsammans med dig gör vi en planering av när & om jobbet kan utföras.

Observera att vi inte åtar oss i och ur montering av objekt! 

Säkerhet är viktigt för oss och vi värnar om att vår personal arbetar och har en säker arbetsmiljö. Därför kommer våra mekaniker alltid börja med en riskbedömning av den arbetsplats som de ska arbeta på. Om du har några frågor kring en utförd riskbedömning, kontakta gärna oss på: 08-554 240 00 eller på e-post: workshop@transauto.se

För fältservice utanför Norden kan vi även hänvisa till dig våra systerföretag runt om i Europa.