Utbytes- transmissioner

Vi lagerför DANA utbytestransmissioner till de ledande maskintillverkarna.

Levereras av utbytesenheter kan ske med kort varsel.

Vi har eventuellt möjlighet att bygga kundanpassad transmission till andra specifikationer.

När du kontaktar oss ser vi gärna att du har typbeteckning, serienummer och antal timmar enheten har gått, tillhanda.
Vid telefon- och mailkontakt, detta underlättar vid hantering av just ditt ärende.

Kontakta vår Service- och Verkstadschef Jari
(Se kontaktuppgifter nedan)