Allmänna leveransvillkor

Priser

Vi förbehåller oss rätten att ändra våra priser utan föregående avisering. Priser i prislistor, offerter och andra dokument gäller normalt exkl. mervärdesskatt.

Öresutjämning

Prisutjämning tillämpas enligt gällande svenska och/eller Europeiska regler.

Leveranser

Varor som ej finns i lager vid ordertillfället, rest noteras för senare leverans om annat ej överenskommits. Angivna leveranstider gäller med reservation för mellanförsäljning eller p.g.a. förseningar från våra leverantörer.

Emballage

Debiteras normalt och återtages ej.

Frakter

Samtliga priser gäller fritt vårt lager i Södertälje om ej annat överenskommits.

Specialbeställda artiklar

Artiklar som vi normalt ej lagerför kan endast annulleras/returneras efter godkännande. Observera att detta även gäller delar som är beställda men ännu ej levererade.

Returer

Eventuella returer måste först godkännas av oss och skall meddelas oss inom 10 dagar efter leveransdatum. För senare returer förbehåller vi oss rätten att reducera det krediterade beloppet. Artiklar vi normalt ej lagerför, återtages endast om vår leverantör godkänner retur och sker då med avdrag av frakt- och andra avgifter. Samtliga returer skall ske med betald frakt om annat ej överenskommits.

Ankomstkontroll

Eventuella klagomål på felleveranser såsom fel antal eller fel artikel skall meddelas oss inom 10 dagar från mottagandet av godset.

Verkstadsarbeten

Vid verkstadsjobb som ej slutförs, förbehåller vi oss rätten att debitera faktiska tidsåtgången, dock max 60% av den fasta arbetskostnaden.

Betalningsvillkor

Enligt överenskommelse. Eventuell kredit efter kreditprövning. Beviljad kredit kan återkallas om våra villkor ej respekteras.

Räntevillkor

Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta med diskonto + 8%. Vi förbehåller oss även rätten att debitera kostnader för betalningspåminnelse, f.n. SEK 500:- per påminnelse.

Garantier

Gäller enligt respektive branschförbunds alternativt våra huvudfirmors garantivillkor. Säljarens garantiåtagande innebär att vi efter eget val reparerar eller byter ut den felaktiga varan. Reparation eller utbyte kan antingen utföras på plats eller också skall köparen, om vi så begär, sända godset till oss eller av oss anvisad verkstad.
 För arbeten utförda av vår verkstad gäller garanti under 6 månader eller en drifttid på 1000h beroende på vilket som inträffar först. 
Våra garantier täcker EJ kostnader för demontering/montering, produktionsbortfall, maskinstillestånd eller annan utebliven vinst och/eller annan ekonomisk följdförlust.
 I övrigt hänvisas till NL 01.

Force majeure

I övrigt hänvisas till NL 01.

Tvist

Skall i första hand lösas genom förhandling, i annat fall av skiljeman enligt lagen om skiljemän. Svensk lag gäller.