Trans-Auto stöttar nu SOS Barnbyar och deras familjestärkande program i Pune Indien, tillsammans med ägaren AxDrive.

SOS, barn leker i Pune Bild: SOS-arkiv

Hållbart företagande är en integrerad del av hur Axel Johnson-bolagen bygger och utvecklar lönsamma verksamheter. Vi har en vision om att bidra positivt till de samhällen där vi verkar.