Administration

Administration

Jan Brattberg

Verkställande direktör

08-554 240 24
jan.brattberg@transauto.se

Jimmy Fasth

Ekonomi

08-554 240 28
jimmy.fasth@transauto.se

Sören Lövgren

Chef, Eftermarknad

08-554 240 21
soren.lovgren@transauto.se

Pirjo Kosunen

Ekonomi

08-546 020 80
pirjo.kosunen@transauto.se

Hanna Hägg

Kvalitet, Miljö & Arbetsmiljö

08-554 240 11
hanna.hagg@transauto.se

Jacqueline Bergersten

Jr. IT-Affärsutveckling

+46 8-54602083
jacqueline.bergersten@transauto.se

Lise-Lotte Laine Welin

Ekonomiassistent, reception

+46 8-554 240 13
Lise-Lotte.LaineWelin@transauto.se

Anders Markström

Kalibrering och mätning

08-554 240 17
anders.markstrom@transauto.se

Jan-Erik Sandberg

Underhåll

08-55424019
jan.erik.sandberg@transauto.se