VETH PROPULSION RODERPROPPELLERS

Veth Propulsion utvecklar och tillverkar flera olika typer av roderpropellers, rätt

typ av propeller väljs efter just ert fartygs behov.

Veth kan erbjuda roderpropeller upp till 2 350 kW och i en mängd olika utföranden, allt från drivning via axel från en konventionell förbränningsmotor eller via en förbränningsmotor och generatorer ombord.

Det finns även helt elektriska modeller med elmotorn stående eller intrigerade, den intrigerade bygger inte lika mycket på höjden och kan därför monteras i trängre utrymmen, för att optimera utrymmet ombord. Drivningen finns även för hydrauliks kraftöverföring, självklart finns det även hybridlösningar där man använder sig av mer än en och samma kraftkälla.

Flera av modellerna har även olika alternativ på utformningen av propellern, finns som öppen eller med ett munstycke (nozzle). Även två propellrar som snurrar i motsattriktning kan erbjudas (benämns som ”CR” Counter-rotating)

VETH Roderpropeller med munstycke (nozzle)

VETH Roderpropeller med munstycke (nozzle)

Veth Propulsions fem olika typer av roderpropeller beroende på kraftkälla

Veth Propulsions fem olika typer av roderpropeller beroende på kraftkälla

Z-Drive där kraften går in från sidan sedan ner i axeln och ut i propellern likt ett Z

Z-Drive där kraften går in från sidan sedan ner i axeln och ut i propellern likt ett Z

Veth Propulsions Z-Drive 360⁰ propeller – med axeldrift

Fördelarna med Z-Drive roderpropeller jämfört med konventionella propellrar är följande:

 • Kan rotera 360⁰ grader med full dragkraft
 • 2% högre effektivitet
 • )
 • Möjligt att byta propellern utan att lyfta båten.
 • Enkel installation
 • Mer last eller passagerarutrymme
 • Lätt att implementera DP-system
 • Säkrare och bättre manövrerbarhet

VETH Propulsions L- Drive 360⁰ propeller – direktdriven av elmotor

Det finns tre olika typer av direktdrivna roderpropellrar anpassat för el

 • L-Drive: Traditionell elmotor (induktionsmotor)
 • Halvintegrerad L-Drive: Permanent magnetmotor (halvkompakt)
 • Integrerad L-Drive: Permanent magnetmotor inbäddad i roderpropellerhuset (true-compact)
VETH L-Drive och intrigerad L-Drive

VETH L-Drive och intrigerad L-Drive

 

Veth har modeller anpassade för hydrauliskdrift såväl som för hybriddrift anpassade till dina behov.
Läs mer om Veth hybrid alternativ på vår hemsida under VETH El och hybrid

 

Veth levererar också system för speciella applikationer. Dessa kan vara infällbar, svängbara eller inbyggda på olika sätt.