Reklamation

Om du får problem med din enhet är det viktigt att du kontaktar oss direkt.

Tänk på att er garanti kan påverkas om ni påbörjar demontering utan vårt godkännande.   Reklamationsärenden och felsökning kan vara svåra, därför hjälper vi er med denna process.

För att vi ska kunna hjälpa på snabbaste sätt behöver vi få följande information:

 

  • Enhetens Serienummer (se nedan)
  • Enhetens Modell (se nedan)
  • Inköpsdatum
  • Leveransdatum (till slutkund)
  • Skadedatum
  • Drifttid (timmar)
  • Felbeskrivning, bilder, felkoder, ljudfiler osv.

 

Klicka gärna på Reklamationsformuläret och fyll i informationen direkt i din enhet.

Dana Spicer Off Highway-enheter identifieras med serietaggar, taggar som varierar generation till generation eller efter produktionsanläggning. Nedan följer en illustration som visar taggens gemensamma läge vid en sändning och de typiska informationsdata som visas på dem.