Verkstad

Verkstad

Jari Tuohisaari

Verkstad- och Servicechef

08 554 240 23
jari.tuohisaari@transauto.se

Thomas Sandsten

Verkstadssamordnare/ Teknisk support transmissioner

08 554 240 22
thomas.sandsten@transauto.se

Lukas Sjöström

Mekaniker

Robin Bernardsson-Sandsten

Mekaniker

Lukas Kärrlander

Mekaniker

Björn Olsson

Mekaniker