GRÅVATTENFILTRERING AV WAVE INT.

Wavebrite filtreringssystem för gråvatten filtrerar effektivt gråvatten till den nivå som krävs enligt EU: s avloppsdirektiv (91/271 / EG). Systemet minskar övergödning av vattenförekomster och eliminerar behovet av en gråvattentank.

 

WAVEBRITE

Wavebrite avlägsnar föroreningar från grått vatten, inklusive mikrofibrer och mikroplast. Wavebrite hjälper till att skydda känsliga vattenförekomster.

Systemet har fem huvudkomponenter, såsom en tvåstegs förfiltrering av gråvatten, en Wavebrite-modul, en pump, pumpsil och en styrenhet.

Pump med automatisk styrning..

Alla komponenter är modulära.

15 L / min maximalt flöde i grundversioner. Möjligt att öka kapaciteten.

 

WAVEBRITE GREASE TRAP

Wavebrite Grease Trap är ett bekvämt tillskott till Wavebrite-systemet. Den installeras i anslutning till diskbänken och tar effektivt bort matrester och fetter. Detta förlänger Wavebrite förfilters livslängd och förhindrar att fasta fetter stelnar i systemet. Fettfällan är helt tvättbar och finns i två olika storlekar, 1,75L och 4,50L.

 

Läs mer om WAVEBRITE här!