Avgassystem och ljuddämpare

Halyard har högkvalitativa produkter för att minska ljud och vibrationer från motorrummet.

Produktprogrammet består av allt från ljuddämpare till sofistikerade kompletta våta och torra avgassystem med möjlighet att använda Emirgreen efterbehandlingssystem typ DPF och SCR.

  • Våta avgasljuddämpare enkel och dubbelkammare
  • Torra avgassystem
  • ”Spray heads” och ”risers” i rostfritt stål.
  • Skrovgenomföringar i rostfritt stål.
  • Vattenseparatorer för generatoraggregat
  • Avgasslang, rör och böjar
  • Klammer och kompensatorer
  • ”Exhaust Alert” larm för högtemperatur i avgassystemet.
  • Ljudisolerings material
  • Kundanpassade system
Halyard sortiment

Halyard sortiment