MINIMESS®

MINIMESS® – Originalet och marknadsledande

Utvecklat av Hydrotechnik för mer än 50 år sedan. Här hittar du mätnipplar och tillbehör, en standard för maskiner och industrier världen över, bl.a i hydraul-, process- och gassystem.

MINIMESS® testuttag erbjuder det mest avancerade systemet med arbetstryck upp till 630bar. Med obegränsad garanti mot läckage, dess lämplighet i nästan vilket oljemedia eller nitrogena gaser som helst, gör MINIMESS® till det mest mångsidiga testuttaget som går att få på marknaden.

 

 

En produkt – Flera applikationer

• Test hydraulik
• Avluftning
• Påfyllning
• Test gaser
• Oljeprovning
• Laddning gas
• Mobilhydraulik
• Industrihydraulik
• Offshore & djuphavsapplikationer
• Process industri
• Pneumatik
• Automotiv

TEST KITS

Trans-Auto erbjuder ett stort sortiment av hydrauliska test kits som täcker ett stort urval av maskinfabrikat och applikationer. Varje kit innehåller all nödvändig utrustning, inklusive analoga manometrar, slangar, kopplingar och adapters, som passar alla kända system av testuttag- och kopplingssystem. Vi kan också specialdesigna Ditt eget test kit
för att täcka Ditt unika behov.

MICROBORE SLANG, SLANGNIPPLAR OCH
SLANGFÖRBAND

Microbore slangen, som oftast används för att anslutas till MINIMESS®-testuttag för trycktestning, har många andra olika applikationsmöjligheter. Slang finns tillgänglig
i 2mm och 4mm innerdiameter och upp till 630bars arbetstryck. Slangmaterialet är extremt flexibelt, minimal vikt och kan specificeras för ett stort antal olika användningsområden