Utbytesaxlar

Följande axlar finns som utbytesenheter.

176/137
176/273-003
176/274

184/75

276/170

311/171/-78

354/236

37R116

Utbytesenheter

Jan-Erik Gustafsson

Verkstadschef

08-554 240 02
jan-erik.gustafsson@transauto.se

Jari Tuohisaari

Teknisk support transmissioner, marint och drivaxlar

08-554 240 23
jari.tuohisaari@transauto.se